Veitransport AS

Kvalitet hele veien

Veitransport AS

Kvalitet hele veien

Torbjørn Strand

Driftsleder

Mobil: +47 977 00 030

E-post: torbjorn@veitransport.no

Andreas Manger

Kjøreleder

Mobil: +47 458 43 001

E-post: andreas@veitransport.no

John Sørvik

Drifts-Controller

Mobil: +47 479 22 666

E-post: john@veitransport.no

Lønn/HR

Lønn HR

Mobil: +47 454 16 795

E-post: lonn@veitransport.no

Vakt og trafikk

Vakt og trafikk

E-post: trafikk@veitransport.no

Økonomi

Alle faktura  sendes som EHF..

Daniel Garratt

Økonomisjef

Mobil: +47 472 34 420

E-post: daniel@andersentr.no

Om oss

 Veitransport har i en årrekke levert transporttjenester som dekker de fleste behov. Lang erfaring og allsidige tjenester har gjort oss til et naturlig valg for mange ulike kunder.

Veitransport er i dag et selskap i Andersen-gruppen.

Hallingfrakt er vår samarbeidspartner.

Veitransport har i en årrekke levert transporttjenester som dekker de fleste behov. Lang erfaring og allsidige tjenester har gjort oss til et naturlig valg for mange ulike kunder. Containertransport og næringsmiddeltransport er noen av våre spesialområder.

Vi er etablert i nybygde lokaler i Ytre Enebakk som deles med verksted og vaskehall. Siden starten i 1985 har Veitransport vært i jevn vekst, og sysselsetter pt. om lag 70 årsverk.

Foto: lastebil

Eget verksted

Veitransport har tilgang til verksted og vaskehall i sine lokaler i Ytre Enebakk. Verkstedet utfører vedlikehold og reparasjoner på alle tunge kjøretøy. Det er fullt utstyrt med alle hjelpemidler, inkludert diagnoseutstyr for alle kjøretøytyper.

I tillegg til mekanisk verksted har de også dekksenter for dekk og kjettinger, samt vaskehall med vaskemaskin for tunge kjøretøyer. Ved å ha enkel tilgang til verksted økes kvaliteten på bilparken og reduserer stå-tiden.

Foto: Veitransport byggning
Foto: mange hvite lastebiler

HMS og sikkerhet

HMS og kvalitet skal være en kontinuerlig forbedrende prosess. Helse, miljø og sikkerhet skal ha topp prioritet i alle oppgaver. Menneskene som jobber i Veitransport er vår viktigste ressurs. For å ivareta og sikre dette har selskapet en hovedmålsetting om at alle ansatte skal komme hjem etter endt arbeidsdag og være like friske. Som et bidrag for å oppnå dette har vi innført nullfilosofien som er en målsetting om at alle våre aktiviteter skal gjennomføres uten en skade.